Her tanımlama bir sınırlamadır ve doğal olarak her işin bir görev tanımı vardır. Yönetici Asistanı deyince yapılan tanımları az-çok hepimiz biliyoruz.
Farkettik ki, yapılan tüm tanımlar, doğru konumlandırmanın çok ötesinde, değişen iş dinamikleriyle hızla gelişen iş dünyasında, aslında bizi koyu çizgilerle çizilmiş sınırların içine itiyor.
Amacımız, bu tanımların altına bizce yeni bir tanım eklemek değil, her kurum ve yönetici için çok önemi olan bu mesleğin profesyonelleriyle biraraya gelip, aramızdaki dayanışmayı artırmak.

Birbirimize bağlanıyoruz, çünkü, mesleki başarının temel prensiplerine sahip olduğumuzun farkındayız.
Birbirimize bağlanıyoruz, çünkü, iletişim mühendisleri olarak, birlikte daha başarılı olacağımızı biliyoruz.
Birbirimize bağlanıyoruz, çünkü, paylaşarak daha da büyüyeceğimize inanıyoruz.
Birbirimize bağlanıyoruz, çünkü... 14 Ocak'ta görüşelim.

Sevgilerimizle,
Filiz & Menekşe